สอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 2/2564 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ พระเทพโมลี รักษาการรองแม่กองธรรมสนามหลวง ฝ่ายนักธรรมสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง พร้อมด้วย พระครูวิมลสุตวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำข้อสอบธรรมสนามหลวงมาเปิดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
📌📌 ติดตามข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ที่
• เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/www.onab.go.th
• เว็บไซต์ : www.onab.go.th